Seneste udgave 2024:

Læs mere om dette nummer af tidsskriftet HER


Specialpædagogik -tidsskrift for specialpædagogik og inklusion

Udgives af interessentselskabet Specialpædagogik, der består af Danmarks Specialpædagogiske Forening og Danmarks Lærerforening.

Tidsskriftet udkommer fire gange om året (papirudgaver og digitale udgaver) og bringer artikler og andet stof med relation til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for småbørn, folkeskoleelever og voksne.

Specialpædagogik ønsker med de bragte artikler at skabe et forum for synspunkter i den specialpædagogiske debat.

Tidskriftet udsendes til medlemmer af Danmarks Specialpædagogiske Forening (indmeldelse HER) og tidligere medlemmer af Speciallærerforeningen af 1981. Tidsskriftet udsendes endvidere som betalte abonnementer til abonnenter, der ikke er medlem af ovennævnte foreninger.

Læs mere på tidsskriftets hjemmeside: www.tidsskriftetspecialpaedagogik.dk

 

 

Copyright ©Danmarks Specialpædagogiske Forening - kontakt Webmaster: info@specialundervisere.dk